Чисти реки ― чисто море

Черноморска мрежа на неправителствените организации ― Варна, съвместно с партньори от други четири черноморски държави осъществява проект „Чисти реки ― чисто море! Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна на Черно море“. Проектът е насочен към развитието капацитета на неправителствената общност в сферата на международното управление на водите и намаляване на замърсяването на Черно море. Той е съфинансиран от Съвместната оперативна програма „Черноморски басейн 2007―2013 г.“ на ЕС и е на обща стойност 587 000 евро. Продължителността му е две години.

Участници в проекта са шест неправителствени организации от Черноморския басейн. Бенефициент е Екологично консултантски център ― Галац, Румъния, който работи в партньорство с Екологично консултантски център ― Кагул, Молдова, Черноморска мрежа на неправителствените организации ― Варна, България, Регионален екологичен център ― Молдова, Кишинев, Регионален екологичен център за Кавказ ― Тбилиси, Грузия и Общество за околна среда и опазване на дивата природа ― Самсун, Турция. Асоцииран партньор е Специализираната администрация на провинция Ризе, Турция.

Проектът прави преглед на постиженията и перспективите на Рамковата директива за водите и Рамковата директива за морска стратегия на ЕС и прилагането на басейновия принцип на управление на водите.

Европейският съюз се състои от 28 държави членки, които са решили постепенно да обединят своите знания, ресурси и съдби. Всички заедно, по време на 50-годишния период на разширяване, те успяха да изградят зона на стабилност, демокрация и устойчиво развитие запазвайки същевременно културното си многообразие, толерантността и индивидуалните свободи. Европейският съюз се ангажира да споделя своите постижения и ценности със страни и народи извън неговите предели.