Проектът

Основната цел на проекта „Чисти реки ― чисто море! Дейности на НПО за опазване на околната среда в басейна на Черно море“ е да подобри ефективността на мерките на различните заинтересувани страни, насочени срещу замърсяването на водите ― общо екологично предизвикателство за Черноморския регион.